Na jednej strane, čítanie kníh dopomáha k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti, myslenia... a mnoho ďalších. Na druhej strane, prostredníctvom knihy vieme pomôcť aj druhým, a to rôznymi spôsobmi.

Postupne vám prinesieme zaujímavosti o priebehu tohto krásneho projektu, postrehy a názory odborníkov o benefitoch kníh a ďalších projektoch, do ktorých sa môžete vďaka knihe zapojiť:

V minulých rokoch sme sa venovali iným zaujímavým témam.

Viac info o projekte:

Silnejšia po každej stránke, Vďaka knihe rastieme.