Vedeli ste o tom?

Budovanie silnej osobnosti

Timotea Vráblová

Čítanie sa už od najstarších čias ľudstva považovalo za spôsob kultivovania osobnosti. A to znamenalo aj získať sebadôveru a istotu v tom, že viem primerane odpoveď na životné situácie, vhodne a kultivovane komunikovať s inými ľuďmi. Čítanie nám pomáha nadväzovať spojenie s ľudským spoločenstvom, s jeho skúsenosťami, hodnotami, ale i emóciami a špecifickým videním. Je to pre nás prínosné. Veď ako inak si vnútorne porozumieme?