Vedeli ste o tom?

Digitálne technológie vs. klasické knihy

Timotea Vráblová

V roku 2015 vo Švédsku – napriek veľkému úsiliu v podpore čítania – zaznamenali výraznejší pokles čitateľských kompetencií detí. Najmarkantnejšie sa prejavoval na školách, ktoré kladú zvýšený dôraz na modernizáciu výučby prostredníctvom digitálnych technológií. Otvorene sa hovorili o tom, že deti nevyvážene vystavené tomuto typu vzdelávania majú oveľa väčšie problémy s mechanickým myslením a znižuje sa ich schopnosť samostatne myslieť a rozhodovať sa.