Veľa o tom počúvame, ale málo pre to robíme.

Hlasné čítanie deťom prispieva k rozvoju slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia. Buduje aktívne počúvanie hovoreného slova a schopnosť sústrediť sa. Niekedy však nemá, kto čítať a práve preto sme oslovili detské domovy po Slovensku a dali sme si za cieľ nájsť dobrých ľudí, ktorí sa k nám pridajú a spolu s nami budú viesť deti k čítaniu kníh.

V Domovoch seniorov je naopak mnoho ľudí, ktorí by po svojej obľúbenej knihe radi siahli, no už sa im ťažšie číta, prípadne by sa radi podelili o svoje myšlienky a názory na knihu. Túto blízkosť im chceme dopriať a prizvaním miestnych škôl ich zároveň aj omladiť a vytváraním drobných stretnutí prispieť aj k spájaniu generácií a budovaniu solidarity k starším u detí.

Pravidelne chodiť čítať do každého Domovu seniorov, detského domovu, či krízového centra ktoré prejavili záujem, však nestihneme. Potrebujeme preto vašu pomoc. V októbri sme odštartovali čítania vo viacerých mestách a budeme veriť, že sa k nám postupne pridá veľa z vás.