Vedeli ste o tom?

Vytráca sa medziľudská empatia?

Timotea Vráblová

Životný štýl i hodnotový systém spoločnosti vytvára „silný protiprúd“. Odborníci poukazujú na to, že len za posledných 20 – 30 rokov poklesla v európskej populácii miera empatickosti až o 40 percent. Tento stav teda indikuje závažné zmeny v emocionálnom nastavení obyvateľstva. Stav emocionálneho prežívania ľudí nepochybne ovplyvňuje ich duševné zdravie. Zamyslime sa však, akú významnú úlohu zohráva emocionalita a empatia pri porozumení a pri hlbšom vnímaní čítaného či počúvaného textu.