Náročná cesta vedie k šťastnému koncu

13 dôvodov prečo čítať, od logopedičky Zuzany Bogdaňovej:

 1. Starší je pre dieťa vzorom. Ak si vezme do rúk knihu a bude ju čítať, tak dieťa to tiež časom urobí.
 2. Kniha je sprostredkovateľom poznania.
 3. Rozvíja sa slovná zásoba, fantázia, obrazotvornosť, myslenie.
 4. Čítaním nahlas sa rozvíja vnútorná štruktúra jazyka.
 5. Čítanie kníh je napojené na ľavú hemisféru mozgu, v ktorej je centrum reči a tá sa môže rozvíjať.
 6. Rozvíja sa empatia. Pozoruje sa súdržnosť, vôľa a vytrvalosť, láskavosť a ochotu pomôcť.
 7. Čítanie je jedna z najzložitejších mozgových činností. V tejto aktivite dochádza k mnohým náročným mozgovým aktivitám, ktoré rozvíjajú mozog a myslenie.
 8. Neoddeliteľnou súčasťou literatúry je aj humor, ten vždy pritiahne pozornosť. Učí čitateľa brať mnohé veci s nadhľadom.
 9. Pri čítaní sa rozvíjajú aj procesy ako zrak, sluch, hmat a čuch (kniha má špecifickú vôňu).
 10. Čitateľ sa stretáva s mnohými materiálmi, z ktorých sú knihy – drevené, dotykové, zvukové, hovoriace, textilné,...
 11. Rozvíja sa pamäť – čitateľ si zapamätáva mená postáv, ich činnosť, prostredie. Človek pri čítaní nielen číta, ale aj sústreďuje sa. Je to cielené zameranie pozornosti a výdrže.
 12. Čítanie kníh odbúrava stres.
 13. Ak sú knihy čítané medzi generáciami, upevňuje sa vzťah medzi nimi. A to je jeden z najdôležitejších benefitov spoločného čítania kníh.