Takto vyzerajú naše Spoločné čítania a sprievodné podujatia k projektu Vďaka knihe sme si bližší.

Ďakujeme, že robíte vďakaknihe radosť, spolu s nami

V minulých rokoch sme sa venovali iným zaujímavým témam.

Viac info o projekte:

Silnejšia po každej stránke, Vďaka knihe rastieme.