Čítanie v Detskom domove Svidník

Spoločné čítanie detí a seniorov obohatilo stavbu Knižného kútika od našej Neziskovej organizácie.

V minulých rokoch sme sa venovali iným zaujímavým témam.

Viac info o projekte:

Silnejšia po každej stránke, Vďaka knihe rastieme.