Čítanie v Domove dôchodcov Pažitková, Bratislava

Máme za sebou už 2. čítanie projektu Vďaka knihe. Spolu so ZŠ Budatínska sme navštívili seniorov a spolu s p. učiteľkou a zároveň autorkou detskej knihy sme si boli tak bližší VĎAKA KNIHÁM.

V minulých rokoch sme sa venovali iným zaujímavým témam.

Viac info o projekte:

Silnejšia po každej stránke, Vďaka knihe rastieme.