Čítanie v Detskom domove Kremnica

Takto prebiehalo 1. čítanie projektu Vďaka knihe, pri príležitosti otvorenia detského kútika v Kremnici

V minulých rokoch sme sa venovali iným zaujímavým témam.

Viac info o projekte:

Silnejšia po každej stránke, Vďaka knihe rastieme.