Benefity čítania

Čítanie kníh podporuje:

  • Schopnosť lepšieho sústredenia sa
  • Budovanie pozornosti
  • Rozvoj slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti a myslenia
  • Poznávacie funkcie, čím môže pomôcť udržať mozog aktívny a zdravý v mladosti, aj v starobe

Čítanie rozprávok v deťoch podporuje:

  • Nádej a dôvera v život
  • Budovanie vzťahov
  • Empatia
  • Predstavivosť
  • Prekonávanie mnohých prekážok
  • Vytrvalosť